İİK.’NUN 354. MADDESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME (İcra Suçlarında Dava ve Cezanın Düşürülmesi) - (Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsine İlişkin Kararların Yerine Getirilme Süresi)

Bu maddede «İİK’nın 16. babında (İİK  mad 331-354) düzenlenen takibi şikayete bağlı suçlarda ‘dava ve cezanın hangi hallerde düşeceği’ ve ‘icra ceza mahkemesince verilen tazyik hapsi ile disi ...