KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ (İİK. mad. 303)

«Konkordatonun hükümleri» -yani; «konkordatodan etkilenen ve etkilenmeyen alacaklar»- İİK. mad. 303’de düzenlenmiştir.

I- Tasdik edilen konkordato kural olarak «konkordato ...