DEVLET MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ

Devlet mallarının[1] haczedilememesi şu gerekçelere dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.[2]

aaa) «Devlet borç ...