İFLÂSIN ERTELENMESİ (İİK. mad. 179, 179a, 179b)

Günümüzün en güncel “iflas hukuku kurumu” olan  iflasın ertelenmesi  İcra ve İflas Kanunumuzun üç maddesinde (İİK. mad. 179, 179a, 179b)      -ve Ticaret Kanunumuz ...