HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN SÜRESİ

Haczedilmezlik şikayetinin ileri sürülebileceği süre hakkında yasada özel bir hüküm bulunmadığından, bu konuda şikayet süresine ilişkin genel hükümler uygulanır. Bu nedenle kural olarak haczedilmezlik i ...