YAZILI KİRA SÖZLEŞMESİ İLE KİRALANMIŞ VEYA KİRACISI TARAFINDAN TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE BULUNULMUŞ OLAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ (İİK.mad.272)

§A. İİK. mad. 272 hükmünün kapsamı: «Kira süresinin sona ermesi nedeniyle tahliye takibine konu olabilecek» taşınmazları, bu taşınmazların 6570 sayılı Kanunun kapsamında bulunup bulunmamalarına g& ...