TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALELERDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE İHALE FARKLARININ TAHSİLİ (İİK. mad. 118)

İİK. mad. 118'de «taşınır mallara ilişkin ihale bedelinin ne şekilde ve ne zaman ödeneceği» ve «taşınır mallara ilişkin ihale bedelinin ...