GECİKMİŞ İTİRAZ (İİK. m. 65)

Ödeme emrine itiraz için yasada öngörülen  y e d i  g ü n l ü k  s ü r e  içinde borçlu “önleyici nedenlerle” itiraz hakkını kullanamamışsa, kanunkoyucu, ...