GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVASININ KOŞULLARI (İİK. mad. 72/VI, VII, VII)

Geri alma davasının (İİK. mad. 72/VI, VII, VII) [*] dinlenebilmesi için;

I- A) Borç ‘borclu olmadığı’ parayı cebri icra tehdidi altında,

B) Tamamen < ...