İCRA DAİRESİNDE SATILAN TAŞINMAZIN/TAŞINIRIN, ALACAĞA MAHSUBEN SATIN ALINMASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR

(*)Av. Talih UYAR

ÖZ

Haczin (ve daha sonra; satışın) takibin yapıldığı ‘asıl icra dairesinin talimatı üzerine talimat icra dairesince uygula ...