KESİN KONKORDATO MÜHLETİNİN ‘ALACAKLILAR BAKIMINDAN’ SONUÇLARI (İİK m. 294)

Borçlunun -iflâsa tabi ise; ‘İİK. m. 154/I,II uyarınca yetkili ticaret mahkemesinden’, iflâsa tabi değil ise ‘İİK. m. 285/III uyarınca yerleşim yerindeki ticaret mahkemesinden’, İİK.&rsq ...