“İHALE VE İHALENİN FESHİ” KONUSUNDA UYGULAMADA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

A) “İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip” hangi koşullarda düşer? (Bir uyuşmazlıkta … .. İcra Müdürlüğü’nün …./…. sayılı ipoteğin paraya çevrilmesi yol ...