PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI (İİK.32)

Alacaklı[1] tarafından “para” ya da “teminat” verilmesine ilişkin  i l a m[2] ya da  i l a m   n i t e l i ğ i n d e  b e l g ...