5358 SAYILI ve 31.5.2005 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Daha önce 4949 sayılı 17.7.2003 tarihli [1], 5092 sayılı 12.2.2004 tarihli [2] ve 5311 sayılı 2.3.2005 tarihli kanunlarla İcra ve İflas Kanununun çeşitli maddelerinde değişiklik yapıldıktan sonra, son kez 31.5.2005 tarihinde ...