ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDEYKEN HACZEDİLEN MALLAR HAKKINDA AÇILAN İSTİHKAK DAVALARINDA İSPAT YÜKÜ ve KANITLAR

Alacaklının varlığını iddia ettiği “borçlu” ile “3.kişi” arasındaki organik bağın 8 yıl önce sona ermiş olmasına rağmen “borçlu” nun borcundan dolayı “3. kişi” nin işyerin ...