İHALENİN BOZULMASI DAVASININ (ŞİKAYETİNİN) TARAFLARI (İİK. mad. 134)

§ a. İHALENİN BOZULMASINI KİMLER İSTEYEBİLİR?

İhalenin bozulması kimlerin isteyebileceği İİK. mad. 134/II ve V’de düzenlenmiştir.

I- İhalenin bozulmasını «ihale ...