İHALENİN FESHİNE NEDEN OLABİLECEK USULSÜZLÜKLER

Doktrindeki[1] gruplandırmaya uyarak, “ihalenin bozulma nedenleri”ni;

a. “İhaleye fesat karıştırılmış olması”,

b. &ldq ...