5092 SAYILI ve 12.2.2004 TARİHLİ “İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

4949 sayılı kanun ile 17.7.2003 tarihinde İcra ve İflas Kanununda gerçekleştirilen değişikliklerden sonra, özellikle kanunun 88. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin “üçüncü şahsın elinde bulu ...