TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALELERDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE İHALE FARKLARININ TAHSİLİ (İİK. mad. 118)

İİK.’nun 118. maddesinde [*] «taşınır mallara ilişkin ihale bedelinin ne şekilde ve ne zaman ödeneceği» ve «taşınır mallara ilişkin ihale bedelinin ödenmemesinin s ...