TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ (İİK. m.83/c)

Bilindiği gibi “taşınmaz rehni kapsamındaki eklentinin haczi” -bu kenar (üst) başlığı altında- İİK. m. 83/c’de;

“Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan eklenti taşınmazdan ...