TAKSİRATLI (TAKSİRLİ) VE HİLELİ İFLÂS

§ GENEL OLARAK

26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu’ndan önce yürürlükte bulunan 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde gerek «ta ...