TAKİP HUKUKUNDA “NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME” SUÇU (İİK. mad. 344)

İİK.’nun 344. maddesinde [*] ‘mahkeme ilamı ya da mahkemenin ara kararı ile ödemeye mahkum olduğu nafaka borcunu ödememe eylemi’ suç sayılarak cezalandırılmıştır.

I-Suçun unsurları ...