TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ UYGULAMADA TARTIŞILAN YÖNLERİ (İİK.277 vd.)

a) SGK’nun prim ve diğer alacaklarının tahsili için -6183 sayılı Kanuna (5510 sayılı SGK’nun 101. maddesine) göre- borçlu işveren ve üst düzey yönetici ve yetkilileri hakkında yapılan ...