TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ

Borçlunun «taşınmaz malları»nın «ne şekilde haczedileceği» ve «haczin taşınmaz mallarda doğurduğu sonuçlar» İİK. 85/I, III, IV, V, 87, 91, 92, 93 ve 95’de düzenlenmiştir.

...