OLUMSUZ TESBİT DAVASININ KONUSU

Borçlu, çeşitli nedenlere dayanarak, «maddi hukuk bakımından borçlu olmadığını» ileri sürüp olumsuz tesbit davası açabilir;

a) Borçlu, alacaklının elinde bulunan senedi ...