ALACAKLININ “ALACAĞINA MAHSUBEN SATIŞA KONU TAŞINIRI/TAŞINMAZI SATIN ALMASI”NIN ENGELLENMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI (İİK. mad. 118/I, 130, 133)

Bilindiği gibi; gerek  taşınır (İİK. mad. 118/I) ve gerekse taşınmaz (İİK. 130) ihalelerinde, ihale bedeli peşin ödenir ancak; icra müdürü “taşınır ihaleleri”nde 7 günü < ...