ÜÇÜNCÜ KİŞİ ŞİRKETİN TİCARET SİCİLİNDE KAYITLI ADRESİNDE HACİZ SIRASINDA BULUNAN BELGE VE EVRAKLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR? ÜÇÜNCÜ KİŞİ ŞİRKETİN AÇMIŞ OLDUĞU İSTİHKAK DAVASINDA İCRA MAHKEMESİNCE ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR NELERDİR?

ÖZ :

Uyuşmazlık konusu malın, “borçlu”nun ya da “üçüncü kişi”nin elinde haczedilmiş olmasına göre ‘ispat yükü’ yer de ...