İHALE İLE SATILMIŞ OLAN TAŞINMAZDA BULUNAN ‘BORÇLU’ VEYA ‘ÜÇÜNCÜ KİŞİ’NİN TAŞINMAZDAN TAHLİYESİ (İİK. m.135/II)

ÖZET:

 Beş ayrı kişiye ait beş ayrı parsel taşınmazı, tek bir ‘âdi kira sözleşmesi’ ile kiralamış olan ve 07.03.2008 tarihinden ber ...