Bono ve Poliçeye Dayanan "İhtiyati Haciz" İsteklerine Dair Bilgi Notu

Uygulamada, özellikle bono ve poliçeye dayanan "ihtiyati haciz" isteklerinde mahkemeler farklı tutum sergilemektedirler.

Gerçekten bazı mahkemeler ihtiyati haciz kararı verebilmek için "senedi ...