KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BEŞ GÜN SÜRELİ ŞİKAYET

İcra müdürü, alacaklının «kambiyo senetleri hakkındaki özel takip yoluna ilişkin» takip talebi[1] üzerine, İİK. mad. 168/I uyarınca borçluya -bu özel yol ...