İCRA TUTANAKLARI ve İŞLEVLERİ (İİK. mad. 8)

Gerek icra ve gerekse iflas daireleri yaptıkları işlemler ve kendilerine yapılan başvurular hakkında İİK. mad. 8 uyarınca bir tutanak düzenlerler.

I- İİK. çerçevesi ...