İİK.’NUN 280. MADDESİ UYARINCA İPTALE TABİ KİMİ TASARRUFLAR

Küçük bir yerleşim yerinde borçlu tarafından aynı işkolunda (sektöründe) faaliyette bulunan üçüncü kişilere yapılan “işletme devirleri”nin İİK.’nun 280. maddesi uyarınca ipt ...