Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI

Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI

  1. Disiplin Mahkemelerinin Tutuklama (Tevkif) Yetkisi Var Mıdır? (As. Ad. D. 1970/54,55, 56; Ad. D. 1970/8, s:547-552)
  2. Mahkemelerce «Karşı Tarafa ...