TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN BAZI TASARRUFLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

(Borçlu ile aynı işkolunda faaliyette bulunan,  borçluyu tanıyan, onunla ticari ilişkisi olan kişi hakkında; borçlunun işyerinde çalışan işçisine yapılan tasarruf  hakkında; tapuda gösterilen s ...