BEDELSİZ KALMIŞ ÇEK HAKKINDA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASINDA “KANITLAR”-“İSPAT YÜKÜ”- “YETKİLİ MAHKEME” (İİK.m.72)

a) Keşideci-borçlu, sipariş verdiği ve kendisine ileride (15 gün sonra) teslim edilecek malzeme karşılığında alacaklı-lehtara teslim ettiği ve onun tarafından muhatap bankaya ibraz edilmiş olan çekler hakkında - ...