İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN TAKİPLERDE “ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI”

 

KONU: “Asıl borçlu” ile “ipotek vermiş olan taşınmaz maliki üçüncü kişi”nin  f a r k l ı   k i ş i l e r   olması halinde, ala ...