BORÇLUNUN, BORÇLANMA TARİHİNDEN ÖNCE YAPMIŞ OLDUĞU MAL KAÇIRMA AMACINA YÖNELİK TASARRUFLARI HAKKINDA, ALACAKLILARI TARAFINDAN “GENEL MUVAZAA DAVASI” (TBK.m.19) AÇILABİLİR Mİ?

Av. Talih UYAR

Av. Cüneyt UYAR**

Doktrin “tarafların, üçüncü şahısları aldatmak maksadı ile ve fakat kendi hakiki iradelerine uymayan ve ar ...