KONKORDATONUN TASDİKİ (İİK. mad. 298)

«Hangi koşulların gerçekleşmesi halinde, ticaret mahkemesince konkordatonun tasdik edilebileceği» İİK. mad. 298’de düzenlenmiştir.

Konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilebilmesi için ge ...