OLUMSUZ TESBİT DAVASININ ÇEŞİTLERİ

Olumsuz tesbit davaları -birinci bölümdeki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi-  açılma zamanına  göre iki çeşittir:

A- İcra takibinden önce a ...