İCRA HUKUKUNDA GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ (İİK. mad. 63)

Ödeme emrine itirazda bulunan borçlu, itirazında sebep bildirmek zorunda değildir.[1]Başka bir deyişle, borçlu itirazı sırasında ya «itiraz sebeplerini bildirir» ya da «itiraz sebeplerini bildirmez».

...