SATIŞ İLANLARININ TEBLİĞİ (İİK. mad. 127)

Satış (artırma) ilanın «ilgili» sıfatıyla kimlere tebliğ edilmesi gerekeceği bu maddede belirtilmiştir.[1] [2]

I- Satış (artırma) ilanın ...