KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ (İİK. 168/5)

İİK.'nun 168/5'inci- bendinde; kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takiplerde “borca itiraz nedenleri” ve “borca itirazda bulunma şekli” düzenlenmiştir.

Kambiyo senetle ...