İCRA DAİRESİNDE SATILAN TAŞINMAZIN/TAŞINIRIN ALACAĞA MAHSUBEN SATIN ALINMASI

 

(*)Av. Talih UYAR

A-İhalede satılmış (satın alınmış) taşınmaz üzerinde alacaklının yaptığı takip nedeniyle koydurduğu hacizden önce konulmuş başka haciz(ler)< ...