NİTELİKLERİ GEREĞİ (TAMAMI) HACZEDİLEMEYEN ŞEYLERDEN ‘BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI’ ve ‘BÜTÜNLEYİCİ (TAMAMLAYICI) PARÇALAR’ IN HACZEDİLMEZLİĞİ

§1-BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

Gelişen iktisadi ve ticari hayatın ortaya attığı, iş hayatının inkişafını, iş adamlarının tanımadıkları kimselerle güvenle iş görmelerini sağlayan banka teminat mektuplarının «hukuki nitel ...