İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO (İİK. Mad. 309)

Bu maddede «iflâstan sonra (iflâs içi) konkordatonun koşulları ve sonuçları (hükümleri)» düzenlenmiştir.

Hakkında iflâs kararı verilmiş olan bir borçlu (müflis ...