BORÇLUNUN, TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLABİLEN TASARRUFLARI

Konular:

a)Tasarrufun iptali davalarında, davacının, davalı-borçludaki alacağının ‘gerçek bir alacak olması’ zorunlu mudur?

b)‘Muva ...