KONKORDATODA “EKSERİYET” KOŞULU (İİK. mad. 297)

«Konkordatonun kabul edilmiş sayılabilmesi» (yani; mahkemece tasdik edilebilmesi) (İİK. mad. 298) için gerçekleşmesi gereken «çoğunluk koşulu»nun ne olduğu -hangi ‘alacaklı çoğunluğu’ ...