İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER (İİK. mad. 38)

İİK. mad. 38’de “ilam niteliğindeki belge”lerin de, “ilam”lar gibi, “ilamlı takip”lere konu teşkil edeceği açıklanmıştır.

“İlam niteliğindeki belgeler”in h ...