İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE/SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVALARINDA “İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI” (İİK M.72/II, III)

Bilindiği gibi; İİK’nun 72. maddesinde düzenlenmiş olan menfi tespit davası  -açılma zamanına göre-  iki çeşittir.[1]

A-a) İcra takibinden &oum ...