KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. mad. 168)

İcra müdürünün, İİK. mad. 168/I’deki koşulların[1] gerçekleştiğini görerek, «takip talebi»ni[2] kabul etmesinden son ...